Úvod

Centrum účelových zariadení (CÚZ) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od roku 2013 Centrum účelových zariadení ako nástupnícka organizácia spravuje viacero pôvodne samostatných účelových zariadení situovaných po celom území SR, ktoré svojimi službami napĺňajú hlavný predmet činnosti organizácie.

Kremenec – Tatranská LomnicaSmrekovec – DonovalyKrupina – TepličkySignál - PiešťanyMáj – Senec IVS