Úvod

Centrum účelových zariadení (CÚZ) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od roku 2013 Centrum účelových zariadení ako nástupnícka organizácia spravuje viacero pôvodne samostatných účelových zariadení situovaných po celom území SR, ktoré svojimi službami napĺňajú hlavný predmet činnosti organizácie. V rámci svojho poslania CÚZ plní predovšetkým tieto úlohy:

organizovanie, zabezpečovanie a vykonávanie vzdelávania pre zamestnancov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy,
poskytovanie rekreačnej starostlivosti vrátane poskytovania stravovacích a ubytovacích služieb a služieb spojených s uspokojovaním športových a spoločenských potrieb pre príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a zamestnancov MV SR, rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MV SR, ako aj pre ďalšie osoby, ak to osobitné predpisy dovoľujú,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov, údržba objektov, výroba plastových okien a dverí, výroba jednoduchých drevárskych výrobkov a ich údržba,
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu a prevádzkovanie výdajne stravy. 

Nad rámec hlavnej činnosti môže CÚZ tieto služby poskytovať aj iným osobám ako vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Organizačne sa Centrum účelových zariadení člení na niekoľko stredísk, prevádzok a menších rekreačných zariadení. Administratívne sídlo CÚZ sa nachádza v stredisku Hotel Signál v Piešťanoch.

O ponuke jednotlivých stredísk CÚZ sa viac dozviete v záložkách „Zariadenia“ a „Aktuálna ponuka“.

Kremenec – Tatranská LomnicaSmrekovec – DonovalyKrupina – TepličkySignál - PiešťanyMáj – Senec IVS